Vážení rodiče, v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 proběhnou třídní schůzky.

Tentýž den 15. 11. 2016 se před třídní  schůzkou koná mimořádná schůzka s výchovnou poradkyní – v 16:30  ve třídě 9. C. Rodičům budou předány důležité informace o přijímacím řízení na SŠ.