Veselé Vánoce,

hodně štěstí, zdraví a úspěchů do  nového roku

přeji všem svým milým dětem a jejich rodinám.

A. Pavlíčková

svíčky