Vážení rodiče, výpis z vysvědčení za 1. pololetí se bude vydávat 31. 1. (úterý) v rámci 5. vyučovací hodiny a vyučování končí ve 12:20. Blahopřeji vám k úspěšnému zvládnutí dalšího pololetí – z 31 žáků máme 26 vyznamenání! V pátek 3. 2. následují jednodenní pololetní prázdniny. Brzy na shledanou.