V úterý 31.1. bylo rozdáno vysvědčení.

V naší třídě 11 dětí dostalo samé jedničky.

17 žáků mělo vyznamenání a 13 žáků mělo pochvalu třídní učitelky.