Dne 16.února děti ve školní družině navštívily Centrum tisku u Vodního hradu v České Lípě. Seznámily se se starými metodami tisku látek.