V pátek 3.3. jsme navštívili Městskou knihovnu v České Lípě. Paní knihovnice nám vyprávěla o třídění knížek v jednotlivých odděleních v knihovně, o řazení podle příjmení autora knihy a  dozvěděli jsme se spoustu dalších informací o knížkách. Nakonec jsme ve skupinkách doplnili připravené pracovní listy.