I v letošním školním roce jsme v rámci hodin TV navštěvovali Zimní stadion v České Lípě, kde jsme pod dohledem zkušených trenérů zdokonalovali své bruslařské schopnosti. V prvních hodinách jsme si byli nejistí a opatrní. Avšak s přibývajícími lekcemi jsme nabývali na jistotě a  mohu říci, že se z nás stali výborní bruslaři. Jako osvědčení našich bruslařských dovedností jsme dostali diplom a medaili 🙂