V úterý 16.5. jsme byli na exkurzi v českolipské nemocnici. Vyslechli jsme si zajímavou přednášku, vyzkoušeli jsme různé zdravotnické pomůcky a podívali jsme se do dětské části nemocnice. Na závěr jsme dostali – pro nás velmi zajímavé  – suvenýry.