V úterý jsme vstávali do slunečného počasí. Po snídani jsme vyrazili do lesa, kde jsme plnili úkoly z prvouky. Poznávali jsme stromy, keře a rostliny z lesa. Viděli jsme srnky, laně, veverky a slyšeli spoustu krásných zvuků lesa…..zpěv ptáků, crčení potůčku a ševelení listí. Z lesa nás vyhnala bouřka. Stihli jsme se vrátit přesně s prvními kapkami deště. Po obědě se počasí umoudřilo a my jsme využili opět koupání v bazénu.

Ve středu dopoledne jsme malovali trička a trošinku se učili. Po poledním klidu jsme šli do Pavlínina údolí, kde jsme hráli hry. Večer jsme opekli buřtíky.

Ve čtvrtek nás čekal výšlap na Studenec a výhled do okolí z místní rozhledny. Děti byly statečné, šlapaly celou cestu a výhled do krajiny byl pro ně odměnou. Opravdová odměna je ovšem čekala po příchodu do penzionu. Odpoledne našly poklad. Večer proběhla zábava, kterou si děti připravily a diskotéka.

V pátek jsme balili a vyhodnocovali úklid, vědomostní soutěže a celkový průběh naší první školy v přírodě.

Děti byly úžasné, doufám, že se jim líbilo stejně jako mně.