V pátek 2. června jsme se vypravili na návštěvu k hasičům. Ta byla další částí projektu Cena života. Exkurze začala v učebně, kde jsme se seznámili s prací hasičského sboru a pak jsme se vydali na prohlídku. Prošli jsme si odpočinkové místnosti, posilovnu, sušárnu hadic, sklad materiálu na likvidaci chemických látek a sklad dýchacích přístrojů. Na závěr jsme si prohlédli hasičská auta a ochranné obleky. Během naší exkurze jsme zažili i ostrý výjezd k zásahu. Dětem se u hasičů moc líbilo.