Na konci května odjela naše třída na ozdravný pobyt do rekreačního střediska Aero, které leží v kraji rybníků a rybníčků ( je jich tam 23) blízko vesnice Holany. A protože do každého správného rybníka patří vodník, celá naše výprava se proměnila v hastrmany a hastrmanky. Začal vodnický týden.

Děti se seznámily s okolím rekreačního střediska, na vycházkách luštily úkoly s přírodní tématikou a soutěžily na vodnické olympiádě. Ve středu pátraly po vodnickém pokladu a nechyběla ani noční stezka odvahy. Vyzkoušely také venkovní bazén, ale nikdo dlouho ve studené vodě nevydržel. Ve volném čase sportovaly na průlezkách a na trampolínách. Podívaly se i do Holan, kde si nakoupily dobroty a pohledy.

Všichni jsme ocenili kuchařské umění pana kuchaře, který nám připravoval ty nejlepší ňamky. A třešničkou na dortu byly snídaně formou švédských stolů, kde si každý mohl vybrat, na co měl chuť. I ubytování bylo moc příjemné, Děti si letošní pobyt moc pochvalovaly, domů se jim moc nechtělo.

Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za vodnické klobouky a dopravu dětí na pobyt a panu Hrdému za přípravu trasy na hledání pokladu.