Poslední dny našeho školního roku trávíme nejen opakováním, ale především různými akcemi, hrami či procházkami. V pátek 23. června jsme se vydali do muzea v České Lípě. Zde jsme se rozdělili do několika skupinek a průběžně plnili úkoly, které nám paní učitelka během prohlídky zadávala. Prohlédli jsme si expozice zvířat z celého světa, moří a oceánů, hmyzu a pavouků, geologie, nerostů, přírodu i historii Českolipska a mnoho dalšího. Jako odměna tohoto netradičního dopoledne nám byla výborná zmrzlina či ledová tříšť.