V pátek 23. června navštívila naše třída městské muzeum. Návštěva byla zaměřena na expozici živočichů a rostlin vyskytujících se na Českolipsku.  Aby byla prohlídka zajímavější, připravila jsem pro děti několik úkolů, kterými si děti si třídily poznatky a učivo z prvouky. Pátraly po živočiších, žijících v různých ekosystémech a hledaly souvislosti potravních řetězců. Děti plnily úkoly velmi odpovědně a se zaujetím.

V prohlídce jsme pokračovali historickou částí, kde děvčata obdivovala dřevěné formy a tisky na látky a kluci se nemohli odtrhnout od válečných uniforem a zbraní.

Cestou zpět jsme se ještě zastavili na zmrzlinu a langoše, čímž jsme naši vycházku příjemně zakončili.