I v letošním roce jsme se v rámci hodin TV  po dobu 10 lekcí zdokonalovali v bruslení pod vedením zkušených trenérů.