Poslední dny školního roku 2016-2017 jsme si společně opravdu užívali. Vydali jsme se na novou vyhlídku na Svárově, spali jsme ve stanu, prošli se nočním lesem a navštívili krásnou výstavu vlastní tvorby žáků ze  ZŠ, MŠ a PŠ Moskevské.

A teď už krásné  zasloužené prázdniny a na shledanou ve třetí třídě.