V posledním týdnu školy děti vyhodnotily akce naší třídy. Jednalo se o víkendové akce, cvičení v přírodě, lyžařský výcvik, projektový den, atd.

V hlasování dětí zvítězila Víkendovka Rafty na Jizeře, druhé místo obsadil Projektový den v ZOO Praha a na třetím místě se umístil Výstup na Smrk.

Hlasování se zúčastnilo 20 dětí.

Děkuji rodičům za podporu mých „šílených nápadů“ a doprovod. Hezké prázdniny!!! :-))