Všem rodičům i žáčkům bych chtěla popřát krásné léto a poděkovat za spolupráci.

Moc se na Vás všechny těším v novém školním roce 2017/2018.

Tř. uč. Hana Ezrová