Český jazyk (Čj) –  Pazourková Jitka

Anglický jazyk (Aj) – Stránská Iva

Německý jazyk (Nj) – Filipová Miloslava

Ruský jazyk (Rj) – Filipová Miloslava

Dějepis (D) – Kohoutková Lenka

Výchova k občanství (VkOb) – Pazourková Jitka

Výchova ke zdraví (VZdr) – Zelenková Jana

Zeměpis (Z) – Gärtnerová Pavlína

Matematika (M) – Stránská Iva

Přírodopis – Hylmarová Taťána

Fyzika (F) – Ort Jiří

Hudební výchova (Hv) – Filipová Miloslava

Výtvarná výchova (Vv) – Čechová Dana

Pracovní činnosti (Pčin) – Šumová Zdena

Tělesná výchova (Tv) – dívky – Šumová Zdena / hoši – Lačný Antonín