Tak jako v minulém roce i letos začínáme tělesnou výchovu plaváním. Ve druhém ročníku plaveme zdarma a máme 20 lekcí.