4.10. – Se děti z oddělení paní vychovatelky J. Lopušanové a H. Sedláčkové zúčastnily ukázkové hodiny kroužku „Veselá věda „. Děti předváděné pokusy zaujaly a některé z nich proto chtějí uvedený kroužek navštěvovat.