Dne 5. 10. vyjela 8. A na projektový den do Jičína. V Muzeu hry v Jičíně jsme měli objednanou přednášku s historičkou muzea paní Fajstauerovou. Ta nám poutavě přiblížila osobu Albrechta z Valdštejna, jednoho z nejvýznamnějších mužů své doby.

Po přednášce jsme se šli podívat do sklepení zámku (zde se muzeum nachází), do oratoře kostela, na náměstí a zámeckého parku. Paní průvodkyně nám o všem velice zajímavě vyprávěla. Dopoledne jsme zakončili nalezením tajné komnaty, která se otevřela jen úspěšným řešitelům zadaných úkolů.

Deštivý den jsme zakončili krátkou vycházkou lipovou alejí, která vede až do Libosadu, kde je postavena Valdštejnská lodžie (impozantní stavba), která měla sloužit k „volnočasovým aktivitám“ tehdejší vyšší společnosti.

Vzhledem k přívalům deště a nedostatečnému vybavení většiny děti(absence pláštěnek) jsme museli vzdát výstup na kopec Zebín.