Ve středu 4. října se naše třída vypravila do období pravěku, konkrétně do doby bronzové. Během několika hodin Vlastivědy jsme se s tímto obdobím náležitě seznámili, a natolik nás toto téma uchvátilo, že jsme se rozhodli vyzkoušet si, jaké to je žít v pravěku. Vyrazili jsme tedy na exkurzi do městského paláce Templ v Mladé Boleslavi, jenž patří k nejstarším zachovalým stavbám v Mladé Boleslavi. V tomto paláci nás přivítaly milé paní průvodkyně, které si nás rozdělily do čtyř skupin. Každá skupina pak procházela palácem a byla seznámena se zajímavostmi právě z období doby bronzové- tedy doby, kdy bylo používání kamenných nástrojů postupně vytlačeno technologií zpracování kovů a výrobou měděných a bronzových nástrojů. Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli např. výrobu šperku z měděného drátku- jehlici s očkem na hlavičce. Další zastávkou pak bylo pletení na prstech – kdy jsme zhotovili nejjednodušší ozdobnou pletenou šňůru. Pro některé z nás byl tento úkol dosti náročný, protože vyžadoval opravdu zručnost a soustředěnost. Dále jsme si vytvořili přeslen – pomůcku při spřádání nití a seznámili se se základy předení, vyzkoušeli si tkaní na svislém tkalcovském stavu. Asi nejvíce se nám ale líbilo tepání do měděného plíšku. Nakonec jsme se dostali na malou zahradu paláce, kde jsme si vyzkoušeli hod šípem na kance, hledali poklad a odkrývali archeolog. naleziště plné kosterních pozůstatků. Návštěva celého paláce se nám moc líbila, zvláště, když jsme ji mohli zakončit nákupem drobných suvenýrů jako je pazourek, žraločí zub či přívěšek pro maminku.