Podívejte se, jak jsme šikovní při hodinách pracovní výchovy.