Před podzimními prázdninami se děti ze ŠD proměnily ve strašidelné bytosti. V prostorách školy plnily úkoly, za které byly odměněny sladkostmi a drobnými dárečky.

Velké poděkování za pomoc při organizování soutěží patří dětem ze ŠK. A především také rodičům za úžasné masky a převleky. Už teď se těšíme na příští rok.