Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám, rodičům, kteří jste pomáhali dětem s přípravou na akademii. Obzvlášť velký dík patří paní Dittrychové za její úžasné buchty. Po vystoupení se po nich jen zaprášilo. Na závěr ještě pár pohledů do zákulisí.