U příležitosti oslav 85. výročí založení naší školy se konal sportovní turnaj. Clapci se utkali ve florbale a mix dívek a chlapců sehráli turnaj ve vybíjené.

Po vyrovnaném výkonu obsadila naše třída 2. místo za 9. A . Ve vybíjené jsme tak úspěšní nebyli, ale to nám nevadilo, dobře jsme si zahráli.