Jak všichni víme, naše školička oslavila 85 let a my její oslavu nenechali žádné náhodě. Celý týden probíhal v duchu oslav. Hned v pondělí si pro nás paní učitelky připravily zábavnou a soutěžní pouť. V každé třídě, na chodbách či v tělocvičně byla spousta úkolů jako např. chytání ryb, točení obručí, cesta přes potok, koloběžky, běh s papírovou čepicí, přeskoky přes švihadlo, hod do koše, pexeso, puzzle a mnoho dalšího. Za správně zvládnuté úkoly jsme dostávali razítka, za která jsme si pak mohli nakoupit spoustu dárečků a sladkých odměn. Celé dopoledne se nám moc líbilo a my si ho náležitě užili.