Kdo přišel v pátek 10.11. na naší Tyršovku, musel se nutně bát. Škola byla plná strašidel.