Vybíráme příspěvek na SRPDŠ ve výši 200,- Kč na žáka nebo 300,- Kč na rodinu. Příspěvek se vybírá vždy od nejstaršího sourozence.