Vydali jsme se na procházku po České Lípě, procházeli jsme náměstí, okukovali významné budovy, stavby… Všechny informace jsme potřebovali pro výuku v prvouce, kde si povídáme o naší obci. Na IC jsme se dozvěděli spoustu informací o České Lípě, kam za sportem, za kulturou, kde najdeme významné kostely, budovy. Nechybělo malinko historie. Naši procházku ukončilo nepřející počasí. Ale přesto jsme stihli vidět to nejdůležitější a nejzajímavější.