V pondělí 20. 11. naše třída vyjela na exkurzi do cukrovaru v Dobrovici.

Tato exkurze je na naší škole součástí výuky geografie ČR, seznamuje děti s výrobou cukru a lihu. Pěstování cukrové řepy a následná výroba cukru bylo v bývalém Československu jedním z pilířů potravinářského průmyslu (takzvané „bílé zlato“). V současné době je v České republice v provozu jen 7 cukrovarů a cukrovar v Dobrovici je nejstarším. Firma se od roku 2011 jmenuje Tereos TTD a.s. a většinovým vlastníkem firmy je francouzská firma Tereos. V rámci exkurze jsme prošli cukrovarem, kde jsme si prohlédli celý cyklus výroby cukru. Průvodkyně nám ukázala důležitá místa v cukrovaru a zjednodušeně vysvětlila výrobu cukru. Viděli jsme i moderní lihovar, kde se vyrábí líh a ekologické palivo.Další zajímavou částí exkurze byla muzea řepařství, lihovarnictví a cukrovarnictví. Tam se děti dozvěděly vše o historii těchto odvětví. V expozici nechyběly živé vzorky rostlin, ochutnávka cukru a ukázka strojů a zařízení nutných pro toto průmyslové odvětví v minulosti.Jako upomínku na zajímavý den si děti nakoupily dárková balení cukru a turistické vizitky.