V tomto měsíci jsme ve škole zažili spoustu událostí, nejlepší  byly oslavy 80. výročí založení školy. Začalo to na 1. stupni „Poutí“, kdy děti plnily různé úkoly a  získaná razítka vyměňovaly za odměny v obchůdku. Vyvrcholením byla Akademie s naším skvělým vystoupením. Děkuji i rodičům za pomoc.

Za Halloween v naší třídě jsme se umístili na 2. místě za „nejstrašidelnější třídu na 1.stupni“.