I letos se naše dvě zpěvačky sboru Zvoneček zúčastnily vystoupení v Ambitu.

Patří jim velký potlesk!!!!