V úterý 12.12. 2017 jsem se vydali na návštěvu městské knihovny v České Lípě. Byl pro nás připraven program „Čtyři roční období“. Vyprávění paní knihovnic bylo prokládáno různými soutěžemi, pohybovými aktivitami a zpěvem. Společně jsme si zadováděli. No prostě jsme si vše užili. Knihovně děkujeme za krásný vzdělávací program.

Při zpáteční cestě do školy jsme se zastavili na náměstí, kde jsme si prohlédli městský vánoční stromek a malé stromky českolipských škol. Vše se nám moc líbilo. JD.