Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí a pohody do Nového roku

přeji všem svým milým dětem a jejich rodinám.

Anita Pavlíčková