Všem rodičům i  žákům bych chtěla ještě jednou popřát krásné vánoční svátky a pohodový rok 2018.

tř. uč. Hana Ezrová