Konečně jsme se dočkali! Byl tu pátek! Tento den se v naší třídě jako na celé naší škole konala vánoční besídka s rozdáváním dárečků. Nejprve jsme si vyrobili svícínky, voňavé kartičky… Celá naše třída byla provoněná vánoční atmosférou. Poté jsme si pod stromeček společně připravili dárečky, které jsme si po zpěvu koledy Pásli ovce Valaši postupně vzájemně rozdali. Zbyl i čas si s dárky trochu pohrát a pojíst trochu toho domácího, s láskou připraveného cukroví. Všem Ježíškům ještě jednou moc děkujeme! 🙂