Nejprve jsme si poslechli skladbu Vltava od Bedřicha Smetany. Na základě vnímání hudby jsme se pak pokusili výtvarně ztvárnit tento prožitek. Hodina VV byla velmi zajímavá a všem se tato práce líbila.