V úterý 6. února jsme byli na ekologické přednášce. Dozvěděli jsme se spoustu informací o třídění odpadu.