V pololetí druhé třídy všichni žáci prospěli, 18 žáků mělo vyznamenání, 9 žáků mělo samé jedničky a 7 pochvalu třídního učitele.