Při hodinách prvouky jsme se poslední měsíc věnovali pěstování fazolí. Nejprve jsme je nechali naklíčit a každý týden jsme zaznamenávali, co se s nimi děje a jak o ně pečujeme. Postupně jsme je přesadili do hlíny, vyrobili jim oporu a nakonec jsme výsledky našeho pozorování zaznamenali a zpracovali do projektových listů. Všechny práce jsme si vystavili a hlasovali jsme o nejlepší zpracování.
Na 1. místě se umístily se shodným počtem hlasů Laurinka Krulichová a Barunka Policerová z 2.C
Na 2. místě to byl Honzík Košnar
Na 3. místě Hanička Pecháčková
Odměnou byla veliká jednička a drobné sladkosti.
Všechny ostatní práce byly kvalitní a velikou pochvalu zasluhují všichni zúčastnění.