V prvním dubnovém týdnu se uskutečnil náš první projekt na téma „Vesmír“. Navštívili jsme Planetárium v Praze, kde nás čekalo promítání na dané téma. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které náš projektový den obohatily. Na druhý den ve škole jsme se rozdělili do skupin. Každá měla za úkol společnými silami vytvořit práci na určité téma týkající se našeho projektu. Využili jsme nejen poznatků z planetária, ale mimo jiné také vlastních znalostí. Závěrem byla prezentace našich prací před ostatními spolužáky. Projektový den jsme si užili. Těšíme se na další ročník 🙂