Minulý pátek jsme navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice pro nás měly připravenou zajímavou soutěž, která se týkala naší orientace v knihách. Jednotlivé skupinky dostaly několik knih a měly vyhledávat autory, řadit tituly podle abecedy, poznat počty kapitol i bez číslování a orientovat se v textu. Všechny skupinky úkoly úspěšně vyřešily, a tak si mohly za odměnu chvíli v klidu číst knihu dle vlastního výběru.