V rámci učiva o člověku jsme se vypravili na návštěvu dětské nemocnice.