Dnešní den jsme zahájili velkým úklidem a balením. Posledním programem našeho pobytu byla interaktivní expozice nazvaná „Jizerky všemi smysly“. Poté nás už čekal oběd a cesta domů.
Celý pobyt se moc vydařil, všichni jsme se domů vraceli plni dojmů, nových poznatků a „zoceleni“ do každého počasí.

Moc bych chtěla poděkovat panu Krulichovi a paní Beitlerové, kteří nám odvezli a přivezli zavazadla a my jsme tak mohli cestovat v klidu a pohodě.

Na ozdravný pobyt budeme rádi vzpomínat určitě všichni.