Vážení rodiče, blíží se konec roku a s ním i čas exkurzí, výletů a také fotografování třídních kolektivů. Fotografování proběhne ve čtvrtek 17. 5. 2018 – cena fotky je 32,-Kč (skupinka za 35,-Kč).

Na 24. 5. 2018 naplánovala  Mgr. Volná (Nj) exkurzi pro žáky 8.tříd do Drážďan do Hygienického muzea. Odjezd od ZŠ, návrat v pozdních odpoledních hodinách, spíše navečer. Další pedagogický doprovod – Mgr. Kalivodová, Mgr. Fišerová. Výše kapesného je ve vaší kompetenci. Bližší informace již žáci dostali.

V červnu nás čeká ještě jednodenní výlet a cvičení v přírodě.