Ve středu 23. května jsme se vydali na školní výlet do Prahy. Čekala nás zde dvouhodinová plavba lodí po Vltavě, kde jsme si opravdu  zblízka prohlédli krásné památky historické Prahy. Viděli jsme Národní divadlo, Vyšehrad, Pražský hrad, proplouvali jsme pod Karlovým mostem. Největším zážitkem bylo proplutí zdymadlem. Po vylodění jsme pak pokračovali pěknou procházkou přímo na zastávku lanovky na Petřín. Po krátké jízdě jsme se ocitli na Petříně, kde jsme se všichni rozesmáli v zrcadlovém bludišti. Ty nejodvážnější z nás pak čekal výstup na rozhlednu s nádherným výhledem na celou Prahu. Po malé svačince a nakoupení drobných suvenýrů jsme se vydali z kopce dolů, krásným parkem až k autobusu.