Od neděle 3.6. do pátku 8.6. 2018 jsme pobývali ve Sloupu v Čechách v penzionu U Studničků na tzv. škole v přírodě. Počasí bylo úžasné, a tak jsme mohli být od rána do večera venku. Navštívili jsme skalní hrad Sloup, rozhlednu, divadlo, podnikli jsme cestu za pokladem, opékali jsme si buřtíky u táboráku a zazpívali naši hymnu Otec Abrhám …, prověřili jsme si odvahu při noční bojové hře, vykoupali jsme se na koupališti a na památku jsme si malovali čepice. Poslední večer patřil jako každým rokem diskotéce s vystoupením, které si žáci nacvičují sami. Všichni si školu v přírodě velice užili. Chtěla bych poděkovat rodičům Štěpánky Hisemové za zakoupení buřtů na opékání k táboráku.