V pátek jsme se vydali k profesionálním hasičům v České Lípě. Čekalo nás velmi zajímavé dopoledne, kterým nás provázeli odborníci nejen na krocení plamenů, ale na práci všeho druhu, především na záchranu lidských životů. Děti si popovídaly, vyzkoušely vylézt na plošinu, na hasičské auto, vylézt do kabiny auta, mohly vyzkoušet nehořlavý oblek, zjistily, jak je těžká kyslíková bomba, hledaly termokamerou hasiče v temné komoře… Všichni jsme odcházeli plni dojmů a obdivu  k nasazení jejich nedoceněnému povolání.