20. června se naše třída vypravila na poslední exkurzi v rámci celoročního projektu „Řemesla starých mistrů“. Navštívili jsme Botanicus, centrum rostlin a řemesel. Protože je areál velmi rozlehlý a řemeslných dílen mnoho, děti se rozdělily do skupin a rozběhly se do všech stran. Někdo si prohlížel zahrady a park s bludištěm, jiní zamířili do řemeslných dílen. Za několik grošů si mohli vyzkoušet výrobu svíčky, loutky, keramické misky, stáčení provazů i rýžování zlata. Většina využila i občerstvení v místní hodovně a palačinkárně. Všichni jsme si dopoledne užili,přálo nám i počasí. Díky sluníčku nás všude provázela vůně květin a bylinek.